Ünnepi beszédet mondott: Dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő, Kecskemét polgármestere, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, BKMK elnöke, Kissné Szobonya Csilla, az ünnepi műsort az unokák adták

Kecskemét, 2007. szept. 29.

Dr. Zombor Gábor
Kecskemét megyei jogú város polgármestere
ünnepi megemlékezése


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt emlékező közönség!

Megilletődve állok ennél az emléktáblánál, hiszen dr Szobonya Zoltán segített családunknak, feleségem szüleinek, ők Tataháziak voltak. Jánoshalma, Mélykút ez a térség volt az, ahol a kulákoknak, üldözötteknek Szobonya Zoltán segített. Ma is hálásan emlékeznek rá.

A mai napon azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk - véleményem szerint - a legújabbkori magyar történelem, egyik legigazabb, legtisztább hőse előtt.

Ebben a vérzivataros időben is nagybetűvel EMBER tudott maradni.

Talán azért érte ez a vég, azért végezte ki a diktatúra, mert bebizonyította, mint a jánoshalmi forradalmi bizottság vezetője, hogy az 56-os forradalom a legtisztább tiltakozása volt a magyarságnak, a diktatúra és az önkényuralom ellen.

De tisztelgünk az édesanya előtt is, aki férje kivégzése után 3 gyermekét nélkülözések és üldöztetések közepette tisztességben felnevelte.

Tisztelgünk a család és a gyermekek előtt is, hiszen ők azok, akik kitartó, áldozatos munkával az emléket nem hagyják kihűlni és ezzel nemcsak édesapjuk mártír emlékét, hanem az 56-os forradalom emlékét a mindennapok szintjén is az emlékeikben és az emlékezetben tartják.

S amikor itt állunk, akkor eszünkbe jut, eszünkbe kell, hogy jusson, hogy szükség volna rá, hogy ne csak szeptember 29-én sétáljunk el erre, hanem a hétköznapokon is. Hiszen Szobonya Zoltán példája, életútja és mártírhalála erőt tud adni nekünk.

Erőt adhat abban az időszakban is, amikor meghamisítják a történelmet, ahol egy volt pufajkás születésnapi buliján nyilvánosan lehet megtagadni 56-ot, állami vezetők, kormányfők, miniszterek jelenlétében, ahol egy volt szovjet pártfőtitkár, Gorbacsov azt mondhatja, hogy az 56-os szovjet bevonulás szükségszerű volt. Mindez ellen nem tiltakoznak a jelenlévő vezetők.

Amikor mártírjaink emlékét színházi produkcióba csomagolva próbálják megmásítani. Amikor a hóhérok és az áldozatok közé a média egy része egyenlőségjelet kíván tenni, akkor jöjjünk el, sétáljunk el ide a Mátyási utcába és nézzünk föl erre az emléktáblára, hogy erőt merítsünk.

Hiszen erő kell a mai világban ahhoz, hogy azt a lángot, amit 56. fellobbantott és talán egy picit a rendszerváltás időszaka tovább vitt, azt mi is ápolni és őrizni tudjuk.

Mennyire aktuális ma is mindaz, amit Dr. Szobonya Zoltán és társai az 56-os forradalom idején a forradalmi bizottság programjában szeretett volna megvalósítani,
Minderről dokumentumok szólnak.
19 pontban foglalták össze a jánoshalmiak, hogy milyen országban szerettek volna élni, milyen rendszerben.
Követeléseik között volt:
"az ország elnevezése legyen: Magyar Köztársaság"
Ez megvalósult a rendszerváltáskor
"vonuljanak ki a szovjet csapatok."
Antall Józsefnek köszönhetően ez is megtörtént
"lépjünk ki a Varsói szerződésből "
Ez is megtörtént

De vannak olyan részei ennek a programnak, amelyek sajnos azóta sem valósultak meg, de máig is nagyon aktuálisak.
"a többpártrendszer létrejött - tudjuk milyen sok-sok problémával. Nem is biztos, hogy legális hatalomgyakorlással.

Azonban a követelések között ott volt:
"nevezzék meg az ÁVH-s tiszteket, besúgókat, rendőrspicliket állítsák őket bíróság elé"
Ez nem történt meg.
A követelések között volt az is, hogy:
"az ország gazdasági és erkölcsi lezüllesztéséért felelős politikusokat állítsák bíróság elé"
Ez sem történt, történik meg

Úgy gondolom, hogy amikor 56-ról, vagy akár a jelen helyzetről beszélünk és azt az értékrendet képviseljük, amelyet Dr. Szobonya Zoltán példája mutat nekünk, akkor érdemes forgatni ezeket a dokumentumokat .

Érdemes eljönni időnként az emléktáblához, hogy újra és újra erőt meríthessünk és azt mondhassuk, hogy nem felejtjük el őket!

aaaaaaaaaaaaiii