október 22. hétfő
Szeged - A MEFESZ megalkotja a híres 16 pontot

október 23. kedd
Az egyetemisták tüntetéseket szerveznek (Budapest, Pécs, Győr, Szeged, Veszprém, Debrecen, Székesfehérvár, Mosonmagyaróvár)

Moszkva - Zsukov marsall tájékoztatót tart a magyarországi helyzetről az SZKP KB-nak. Mikojan tiltakozik a katonai intervenció ellen. Döntés születik arról, hogy Mikojan, Szuszlov és Szerov KGB tábornok haladéktalanul utazzék Budapestre.

október 23. 12:53
A Kossuth Rádió megszakítja adását: Piros László bejelenti a kivonulási tilalmat
október 23. 14:23
Piros László újra engedélyezi a tüntetéseket
október 23. 15:00
- A pesti diákok a Petőfi-szobornál gyülekeznek
- A Műegyetem diákjai a Batthyány tér felé indulnak
október 23. 15 és 17 óra közt
- A két tüntetőcsoport a Bem téren egyesül
- Sinkovits Imre elszavalja a "Nemzeti dalt", majd felolvassa a 16 pontot
- A tüntetők a Parlament felé vonulnak
október 23. 17 és 22 óra közt
- Nagy Imre beszéde a tüntetőkhöz nagy csalódást okoz
- A tüntetők egy része a Dózsa György út felé mennek ledönteni a Sztálin-szobrot (amit sikerül is 21 óra után nem sokkal)
- A tüntetők másik része a Bródy Sándor utca felé menetel, és egy idő után megindul a Magyar Rádió ostroma, amit ÁVH-sok őriznek.
- A harmadik csoport megostromolja és elfoglalja a Blaha Lujza téri Szabad Nép székházat.
október 23. éjjel 23 óra körül
Szokolovszkij marsall telefonos utasítása a szovjet csapatok felé: vonuljanak be tankokkal Budapestre. Az első szovjet intervenció.

október 24. szerda
- Rádióbeszéd 8:13-kor: Gerő; a párttitkár, miniszterelnök pedig Nagy Imre
- A tüntetők átmenetileg elfoglalják a Rádiót.
- Megkezdődik az ellenállás:
A Dózsa Tiszti Főiskola növendékeit a Rádió elfoglalására küldik, de csak a Szentkirályi utcáig jutnak el.
Más egységek harcba keverednek a Móricz Zsigmond körtéri felkelőkkel
Reggel a csepeli hadparancsnokság kiegészítő épületét elfoglalják. Megérkeznek a Moszkvából kirendelt tábornokok.
Támadás éri a Kossuth Tiszti Főiskolát fegyverszerzés céljából
Megalakulnak az első főbb fegyveres egységek
Corvin köz
Baross tér
Berzenczey út
Széna tér
Práter utca
Kilián laktanya
Tompa utca
Tűzoltó utca
október 24. délben a tüntetők elfoglalják az Atheneum Nyomdát
A Roosevelt téren ÁVH-s sortűz a tüntetőkre
A Juta-dombot a szovjetek elfoglalják: 36 felkelőt elfognak
A felkelő fegyvert szereznek a Beloianisz és a Bem laktanyából (a Beloianisz laktanyában a kiskatonák megtagadják a sortűz parancsot)ól védőszolgálatot szerveztek.
október 24. este tüntetés Soroksáron

Pécs - Az Írószövetség felhívást intéz a tüntetőkhöz, hogy nyugodjanak meg. A Sopianae Gépgyárban megalakul a munkástanács. Este a diáktüntetés tagjai közül többeket letartóztat a rendőrség.
Békéscsaba - Tóth István hozzájárul, hogy a helyi hadosztály katonái vegyék le a népköztársaság címerét a sapkájukról. Nem hajlandó védelmezni a pártbizottság épületét.
Szolnok - Kövekkel dobálják a ponton-hidat építő szovjet katonákat.
Zala megye - A 33. lövészezred lezárja a Zalaegerszeg felé vezető utakat.

október 25. csütörtök
- Piros László rádióközleményben felszólítja a felkelőket, hogy tegyék le a fegyvert másnap reggel 10 óráig.
- A Bartók Béla úti Zalka Máté laktanyát és a Pest Megyei Hadkiegészítő Parancsnokságot a felkelők megtámadják.
- A szovjet páncélosok visszafoglalják a Rádiót
- Harc dúl a Déli Pályaudvar összekötő hídjáért és a Margit-híd főjének birtoklásáért.
- Harc bontakozik ki a Jászai Mari téri felkelők és a szovjetek közt.
- Kopácsi Sándor elengedi a Deák téri BM Főosztályában fogva tartottakat. Törzsök Géza lesz a felkelők és a rendőrség közti kapocs.
október 25. délelőtt
mintegy tízezer tüntető indul el az Astoriától a Kossuth térre.
A Parlamentet védő szovjet katonák barátkoznak a tüntetőkkel. Később a Deák tér felől érkező szovjet páncélosok (tévedésből), és a Földművelési Minisztérium tetejéről ÁVH-sok és a tömegbe szerveződött (valószínüleg) ÁVH-s katonák sortüzet szórnak a tüntetőkre. A tankok választüzet ontanak a géppuskáikból. Kb. 70 halott, és 150 sebesült.
- A pécsi határőrezred egyik századát és a később a helyszínre siető mentőkocsikat szétlövik az ÁVH-sok a Köztársaság téri Pártháznál. Megkezdődik egy elkeseredett harc.
- A Tűzoltó utcában a felkelők felgyújtanak egy házat, ahova egy kisebb szovjet egység menekült.
- Gerő Ernőt leváltják Mikojan és Szuszlov nyomására.
- Maléter Pál a Kilián laktanya vezetője a Corvin köziekkel fegyverszünetet köt, mivel a Corvin köziek megfutamítják a szovjet páncélosokat és a tiszti iskolás növendékeket.
- A felkelők elfoglalják a Szénbányászati Minisztérium, az újpesti rendőrkapitányság, és a XVIII. kerület pártbizottságának épületét. A Honvédelmi Minisztérium körüli házak tetejéről jelentős veszteségeket okoznak a szovjeteknek.
- Az Amerikai úton felkelőcsoport szerveződik.
- Támadás éri a Soroksáron a légvédelmi ezred ütegeit. a felkelőket nagy nehezen visszaverik.
- Csongovai Per Olaf vezetésével elfoglalják a Vörös Csillag Nyomdát.

Kecskemét - Gyurkó Lajos vezérőrnagy katonákat vezényel tűzparanccsal az utcákra, meghiúsítva a tervezett tüntetést.
Jánoshalma - Selymesi István a Cipész Ktsz taja délután tért haza Budapestről. Az I. világháborús emlékműnél 30-40 ember előtt elszavalta saját versét, majd nemzeti színű zászlót helyezett el rajta.
Baja - Leverik a középületekről a vörös csillagokat. Megkísérlik csatlakozásra bírni a helyi alakulat katonáit.
Pécs - Diák-pedagógustüntetés a Széchényi téren. Leverik a vörös csillagokat a középületekről. Az ÁVH laktanyájának ostromáról lebeszélik a felkelőket a MEFESZ vezetői.
Ózd - Ledöntik a szovjet emlékművet, leverik a vörös csillagokat, megalakítják a munkástanácsot.
Mezőkövesd - Tüntetés, lefegyverzik a rendőröket, feldúlják a pártház és a tanács épületét, kiszabadítják a foglyokat a börtönökből.

október 26. péntek
- Két napos szünet után újra megjelenik a Szabad Nép
- Nagy Imre lesz az ország vezetője.
- Hajnalban a Zrínyi Katonai Akadémia tisztjei tévedésből tüzet nyitnak egy Miskolcból érkező gyorsvasútra. Az ok: felkelőket és fegyvereket szállít. Eredmény: alaptalan tűzparancs, öt sebesült, két halott.
- A Juta-dombot megszállják a felkelők, és déltájban megtámadják a kiskunhalasi ezred menetoszlopát. Hodosán Imre őrnagy elfog 23 felkelőt, s agyonlöveti őket.
- Csepelen két fegyveres csoport alakul: az egyik a rendőröket lefegyverzi és elfoglalja a rendőrkapitányság épületét, a másik Királyerdőn alakul.
- "Szabó bácsi" és a boszniai Ekrem Kemal vezetésével a Széna tériek vasúti kocsikból barikádot építenek a Déli pályaudvarnál.
- Újpesten határőrök visszafoglalják a rendőrkapitányságot.
- Fegyveres csoport alakul a Thököly út és a Dózsa György út térségében.
- Megalakul a Nemzetőrség.
- Megérkezik Varsóból az első segély: vér- és gyógyszerszállítmány.

Mosonmagyaróvár - Géppuskákkal és repeszgránátokkal szétlövik a tüntetést a laktanyabeli katonák.
Sopron - ledöntik a szovjet emlékművet és a Kellner-szobrot.
Kecskemét - Gyurkó Lajos katonái tűzparanccsal védik a börtön épületét. A felkelők katonai objektumokat támadnak meg. Lefegyverzik a rendőröket és elfoglalják a börtönt és kiszabadítják a rabokat. Este felfegyverzett felkelők vonulnak a városközpontba. Gyurkó páncéltörő ágyúkkal löveti a felkelőket és légi támogatást kér. Két MIG-15-ös géppuskázza a felkelőket. Fegyveres felkelők elfoglalják a nagykőrösi és a jászkarajenői rendőrörsöt. Lefegyverzik a tiszakécskei permetezőgyár őrségét, az odasiető honvédjárőrt, majd visszavonulnak Kecskemétre.
Jánoshalma: A községi pártbizottsággal, a tanáccsal és a felsőbb szervekkel történt egyeztetés után a készültségi járőr letartóztatja dr. Szobonya Zoltánt, mint a forradalmi cselekmények helybeli lehetséges vezetőjét, és Agócs Ferenc volt községi bírót. Szobonyát a honvédségi fogdába, Agócsot a laktanyába, Rabb Antalt pedig a rendőrségen tartotják fogva.
Délután 14 órakor a gyülekezési tilalom ellenére nagygyűlésre gyülekezik a tömeg. A tüntetők új választásokat és a tanácselnök leváltását, valamint a letartóztatottak elengedését követelik. A tömegnyomásnak engedve a letartóztatottakat 16.30-kor szabadon bocsátják. A követeléseket fenntartva a tüntetés tovább folytatódik, a tanácselnök, Nagy M. István lemond.
A nép a szovjet emlékművet le akarja dönteni. A felvonuló katonaság parancsnoka, Nagy József százados sortűzzel fenyegeti a tüntetőket, de csak figyelmeztetésül egy sorozatot a levegőbe lő.
Békéscsaba - Az ÁVH helyi alakulata önként leteszi a fegyvert.
Gyula - Ledöntik a szovjet emlékművet, a középületekről leverik a vörös csillagokat és az országcímereket.
Miskolc - Diáktüntetés a BM Megyei Főosztályának épülete előtt, korábban őrizetbe vett társai szabadon bocsátását követelve. Az ÁVH katonái kézigránátokat dobnak a tüntetők soraiba. A diákok a bányászok segítségét kérik, így újabb roham indul az épület ellen. A közeli laktanya honvédkatonái megtagadják a segítséget az ÁVH-nak, akik végül megadják magukat.
Százhalombatta - A Téglagyár munkásai ledöntik a szovjet emlékművet.

Washington - Eisenhower elnök arra kéri az amerikai kormányt, hogy dolgozzanak ki egy dokumentumot, amely semlegességi státuszt biztosít Magyar- és Lengyelországnak.
München - A Szabad Európa Rádió (SzER) magyar szerkesztői puhának mondják Nagy Imre intézkedéseit.
Bukarest - A román párt hivatalos lapja, a Scinteia közleménye szerint randarílozó huligán csőcselék-csoportok garázdálkodnak Budapesten, kiknek célja a fosztogatás és a zavarkeltés. Szerintük a rendet a szovjet csapatok bevonulása tette lehetővé.

október 27. szombat.
- Éjjel 3 óra: újpesti felkelők megtámadják a hadihajós dandárt. Később a dandár beszünteti a harcot. A felkelők az esztergomi harckocsizókkal vívnak harcot.
- Újjá alakul a kormány.
- Déltájban a XX. kerület fegyveresei elfoglalják a pártbizottság épületét.
- Délután az esztergomiak súlyos harcok árán elfoglalják a Csepeli Vasművet. 40 civilruhás ÁVH harcos vesz részt harcban, akik éjszaka visszafoglalják a rendőrkapitányság épületét.
- Elkeseredett harc bontakozik ki a hajógyárat védő katonák és a felkelők közt.
- A Kilián Laktanyában körülzárt Maléter Pál megsegítésére páncélosokat vezényelnek.
- Sikertelen tárgyalások a Széna tériek és a Honvédelmi Minisztérium közt. Ugyanakkor kudarcot vallanak a Corvin köziekkel folyó tárgyalások is.
- Súlyos veszteség éri a felvonuló szovjet egységeket a Vajdahunyad utcában.
- A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola nemzetőrsége átveszi a Ferihegy fölötti ellenőrzést.
- A csepeli felkelők visszafoglalják a pártbizottság és a rendőrkapitányság épületét, és ellencsapást mérnek a Vasmű területén. Előbbieknél öníráskodásból agyonlövik Kupper Bélát.
- Az Írószövetség delegációt indít a Parlamentbe, de csak Janza Kálmán fogadja őket a kormány részéről.
- A Zrínyi Katonai Akadémia növendékei visszfoglalják a XVIII. kerületi kapitányság épületét. Pesterzsébeten a felkelők elfoglalják a Vásárcsarnokot, tanácsházat és a pártbizottság épületét.

Kecskemét - Gyurkó egységei letartóztatják a tüntetés szervezőit, majd tisztogatást rendeznek a Cigánytelepen. Légitámogatást kér a környező településeken kibontakozó tüntetések oszlatására. Tiszakécskén egy MIG-15-ös nyit tüzet a tüntetőkre.
Jánoshalma A tüntetők által követelt választást 15 órakor a pártházban tartják, melynek összetétele a hatalom számára volt kedvező. A nép elégedetlen volt a választással, és új választást követel. Ledöntik a szovjet emlékművet.
Eger - az ideiglenes védelmi bizottság megalakul, hogy megakadályozza a Miskolcról és Ózdról érkező fegyveres csoportok garázdálkodását a városban. Az AKÖV fegyveresei elfoglalják a pártház, a rendőrkapitányság és az ÁVH épületét, s lefegyverzik az őröket és az ÁVH-sokat. A pártaktivisták a helyőrség laktanyájában kapnak menedéket, de egy honvédtiszt lefegyverzi, és hazaküldi őket.
Százhalombatta - Megalakul a nemzetőrség.

október 28. vasárnap
- Nagy Imre nem engedélyezi a katonai támadást a Corvin közben. Ennek ellenére harc alakul ki.
- Délelőtt a felkelők megtámadják a Józsefvárosi Telefonközpontot védő Zrínyi Katonai Akadémia alakulatát. Miután meggyőződnek arról, hogy nem ÁVH-sok védik a létesítményt, tűzszünetet ajánlanak, amit mindkét fél elfogad.
október 28. 13 óra 20-kor
Nagy Imre rádióban bejelenti, hogy fegyveres erők csak támadás esetén lőhetnek a felkelőkre.
október 28. 14 órakor
az új kormány leteszi az esküt.
- Újabb kudarccal teli sikertelen tárgyalások a Corvin köziekkel és a Tűzoltó utcaiakkal.

Kecskemét - Gyurkó vadászrepülőkkel löveti a Cigánytelepet. Honvédalakulatok átkutatják a városrészt, visszafoglalják a posta épületét és nagy mennyiségű fegyvert gyűjtenek be.
Jánoshalma - Mintegy 400 ember gyülik össze a tanácsháza elé, és követelik a testület újjáválasztását népszavazás alapján.
Szarka őrnagy Vígh Béla hadnagy vezetésével tiszti járőrt küldött ki a tér kiürítésére. Ez azonban nem sikerült. A katonai parancsnok utasítására egy üteg felfegyverezve járőrözött a községben a választás alatt, ami nagy ellenszenvet váltott ki. A járőrök biztosították a postát, a vasutat és a főbb épületeket. A gyűlésen közfelkiáltással megszavazzák azokat a tagokat, akiket a nép akart a forradalmi bizottságban látni.
Szarka József értesült Nagy Imre kijelentéséről, hogy az addigi eseményeket demokratikus forradalomként értékeli, ezután ő is felszólal, s közli, a honvédség a nép mellett van. Ezután őt is beválasztják a forradalmi bizottságba.
Este alakuló ülést tart a 42 fős tanács, s megválasztják elnöknek Fekete Bélát, elnökhelyettesét Bauer Jánost, titkárát dr. Szobonya Zoltánt.
Baja - A pártbizottság fegyveresei megszállják a város stratégiai pontjait.
Dunavecse - Tüntetés és a kivezényelt katonák riasztó lövésekkel oszlatják a tömeget.
Szabadszállás és Kalocsa - A felkelők megtámadják a laktanyákat. Súlyos sebesülések sokasága, áldozatok száma ismeretlen.
Sopron - Lefegyverzik a pártbizottság fegyvereseit.
Mosonmagyaróvár - Ünnepélyes keretek közt temetik el a sortűz áldozatait.
Pomáz - A rendőrséggel közösen alakul meg a nemzetőrség.
Százhalombatta - Az egyik TSZ feloszlatja önmagát, megalakul a nyolcfős Nemzeti Bizottmány.

Moszkva - Vezércikk a Pravdában: "A népellenes kaland összeomlása Magyarországon". Szerov KGB tábornagy titkos információt kap arról, hogy az ENSZ esetleg csapatokat vonultat be Magyarországra, az USA nyomására.

október 29. hétfő
- Az országban leginkább politikai változások mennek végbe: miniszterek delegálnak Moszkvába, a Széna tériekkel folyó tárgyalások a szovjet támadás miatt félbeszakadnak, az ÁVH átszervezéséről határoznak, sorban záródnak eredménytelenül a felkelők vezéreivel folytatott fegyverletételi tárgyalások.

Jánoshalma - Reggel 9 órakor megtartja második ülését a választott testület. Dr. Szobonya Zoltán ismerteti az ülés tárgysorozatát. Határozatokat hoznak, hogy zökkenőmentessé tegyék a község életét. Döntenek: a tsz-ek fennmaradásának szükségességéről önkéntes alapon, a nyári tagosítás hatálytalanításáról, a Begyűjtési Hivatal feloszlatásáról, 5-5 fős új ipari és kereskedelmi bizottság, mezőgazdasági állandó bizottság szervezéséről, 10 fős Nemzeti Bizottság megválasztásáról, mely a község közvetlen irányitója, ennek vezetőjévé dr. Szobonya Zoltánt választotják, mint a tanács titkárát. Sor került a tanács dolgozóinak felülvizsgálatára. 4 személyt mentettek fel, akik visszaéltek hatalmukkal. Szobonya javaslatára döntenek a Nemzetőrség felállításáról. Határoznak a vadászfegyverek és egyéb kintlévő fegyverek begyűjtéséről.
Az ülés után Szobonya és Sági tanító tárgyalt a politikai követelésekről.
Segítséget nyújtanak a környező kisebb települések forradalmi bizottságának megalakulásához.

október 30. kedd
- A kormány szűkebb kabinetet hoz létre.
- Új lapok jelennek meg, a rádió új neve Szabad Magyar Rádió, a Néphadsereg c. újságot átnevezik Magyar Honvédre.
- Kivonulnak a szovjet katonai egységek, helyüket a kiskunmajsai, bajai és jászberényi gépesített ezred foglalja el, majd további katonai alakulatokat vezényelnek a fővárosba.
- Több fegyveres csoport áll össze, és ostromolja meg a Pártközpontot a Köztársaság téren. Az ÁVH-sokat meglincselik, s kegyetlenül kivégzik.
- A Pártközpont ostroma után "titkos börtönök" után kutatnak a felkelők, a kutatás eredménytelen, hiszen nem léteznek a rejtett kazamaták.
- A felkelők minden nehézség nélkül foglalnak el középületeket, melyekbe később berendezkednek.
- A Nemzetközi Vöröskereszt újabb szállítmánya érkezik meg.

Jánoshalma Megalakul a Forradalmi Katonatanács is. Első ülésén határozatot hoz a nemzetőrség felfegyvezéséről, a laktanya őrségének újjászervezéséről, a politikai tisztek őrizetbe vételéről. Délután lefegyverezik és eltávolítotják az elhárító tiszteket, a katonai tanács átveszi a vezetést a parancsnoktól.

Közel-Kelet - Anglia és Franciaország előre megírt forgatókönyv szerint megindítja a katonai akciót Egyiptom ellen. Izrael foglalja a Sínai-félszigetet és a Gázai-övezetet.

október 31. szerda
- Szerveződik és összpontosul a Nemzetőrség.
- Kezdődnek a kommunistaellenes megnyilvánulások és sokkalta radikálisabb törekvések megfogalmazódása.
- Megalakul a Forradalmi Nemzeti Bizottság a Kilián Laktanyában.
- Rusznyák László és mintegy 150 fegyveres pilisvörösvári bányásza visszatér a Széna térre.
- A Maros utcai laktanyában 35-40 foglyot őriznek, legtöbbjük ÁVH tiszt vagy pártfunkcionárius.
- A Lenin körút és az Aradi utca sarkán elfogják Tóth Ferenc ÁVH századost.

Jánoshalma Dr. Szobonya Zoltán, dr. Zámbó Endre és Sági László a követeléseket 19 pontban rögzíti.
A katonai forradalmi bizottság határozatot hozott a nemzetőrség részére 20 db lőfegyver átadásáról, és az ÁVH-s tisztek letartóztatásáról, ennek megfelelően Zalavári Lajos kiadja a parancsot, hogy tartóztassák le az ÁVH-s tiszteket /elhárítókat/ és a laktanyában őrzött Nagy M. Istvánt is. Ezeket Kecskemétre szállítják.
Szobonya tárgyal a pártok újjászervezéséről.

Közel-Kelet - Az angol és francia légierő bombázza Egyiptomot.

november 1. csütörtök
- A szovjet páncélosok körülzárják a Ferihegyi repülőteret. A 30-35 fős nemzetőrséget visszavonulásra kényszerítik.
- Kádár János felkeresi Soldatic jugoszláv nagykövetet, kérve az új kommunista párt (az MSZMP) támogatását.
- A kormány megtiltja a katonai ellenállást, de ennek ellenére harcok alakulnak ki, mivel a parancs nem jut ki minden egységhez.
- Lemond Iván Kovács László, Corvin közi parancsnok, a vezetést Pongrátz Gergely veszi át.
- Éjszaka nagyszabású szovjet katonai felderítés veszi kezdetét.
- Mindenszentek alkalmából az ablakokban gyertyák gyúlnak a harcokban elesett forradalmárok emlékére.

Jánoshalma 3 teherautóval élelmiszert küldenek Budapestre a harcolóknak. A nemzetőrségnek 50-50 fegyvert juttatnak. Felkérik Hajnóczi Lajos ny. századost, hogy a nemzetőrség vezetését és kiképzését vállalja el.

Belgrád - Tito elrendeli a jugoszláv hadsereg teljes harckészültségét. A csapatok zömét a jugoszláv-magyar határra irányítja.
Közel-Kelet - Egyiptom és Jordánia hadat üzen az angoloknak és a franciáknak.

november 2. péntek
- Nagy Imre tiltakozik az újonnan bevonuló szovjet csapatok ellen.
- Delegációkat jelölnek ki, akiket elküldenek Lengyelországba, a Varsói Szerződésből való kilépés közbenjárásáért.
- Magyar felderítősök folyamatos felderítést végeznek a szovjet csapatmozgásokról.
- A Széna tériek Bécsbe mennek fegyverekért.
- Andi József főhadnagy három nemzetőr századot szervez Csepelen.
- Apró, Kiss, Marosán és Nógrádi a tököli szovjet katonai támaszpontra távozik.
- Megjelenik Illyés Gyula "Egy mondat a zsarnokságról" című verse.
- Kádár eltűnik. Moszkvába megy.

Jánoshalma A nemzetőrség parancsnoka Schmidt főhadnagy, míg helyettese a polgári erők képviseletében Hajnóczi Lajos, a szolgálat vezetője Török Péter.

november 3. szombat
- Megalakul a koalíciós kormány: miniszterelnöke és külügyminisztere Nagy Imre.
- Király Béla vezérőrnagy folyamatosan tájékoztatja Nagy Imrét a szovjet alakulatok mozgásáról.
- Újabb alakulatok vonulnak be a fővárosba. Tüzelőállásokat foglalnak el a Juta-dombon, a Nagykőrösi és Határ út, Soroksári út, Jászberényi út, Kőbányai út, Zalka Máté tér, Éles sarok és a Csajkovszkij park térségében.
november 3. 20 órakor
rádióbeszédet mond Mindszenty József bíboros és hercegprímás. Következetesen szabadságharcról és vallásszabadságról beszél.
- Nickelsburg László, a Baross tér vezetője körzetekre bontja nemzetőreit, az Almássy útiak a Royal Szállóba települnek. A VII. kerület nemzetőrségének katonai vezetését Darabont (?) őrnagy veszi át. A Hámán Kátó úti nemzetőröket a Jászai Mari térre vezénylik. A XX. kerület nemzetőrsége úgy dönt támadás esetén felveszi a harcot a szovjetekkel.
- A tököli szovjet katonai támaszponton Maléter Pál ismerteti a kormány álláspontját, de Malinyin közbevág. Feláll és kijelenti, hogy nem tud kapcsolatot felvenni moszkvai feletteseivel. Belép Szerov KGB tábornok a Szpecnaz egységeivel és letartóztatja az egész magyar katonai küldöttséget. Az akcióban részt vesz Piros László volt belügyminiszter, Rajnai Sándor alezredes és az ÁVH több tisztje. Néhányuk később visszarepül Moszkvába.

Jánoshalma Szobonya tárgyal a járási forradalmi bizottság vezetőjével, Vén Sándorral és Váradi István rendőrtiszttel a nemzetőrség helyzetéről. Szobonya kijelenti, hogy járt egy küldöttség Maléter Pálnál és Király Bélánál, ahonnan azt az utasítást kapták, hogy a nemzetőrség nem a rendőrség, hanem a forradalmi bizottság irányítása alatt áll.
Délután gyűlést tartanak az Új Alkotmány TSz-ben, ahol megjelennek a 10-es bizottság képviseletében dr. Szobonya Zoltán és Fekete Béla. Az ő javaslatukra megalakul a forradalmi munkástanács, s átveszi a tsz irányítását.

november 4. vasárnap
- Megindul a második szovjet intervenció.
november 4. 5 óra 05 perc:
Ungváron rádióközleményben Kádár János (Apró Antal, Kossa István és Münnich Ferenc nevében) bejelenti az ellenkormány megalakulását, mely a "szolnoki ellenkormányként" ivódik be a köztudatba. Az ellenkormány tagjai: miniszterelnök Kádár, tagok Münnich Ferenc, Marosán György, Dögei Imre, Apró Antal, Kossa István, Rónai Sándor és Horváth Imre.
november 4. 5 óra 20 perc:
Nagy Imre drámai hangú rádióközléménye:
"Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok általános támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével."
november 4. 6 és 8 óra közt:
Nagy Imre menedékjogot kér a jugoszláv nagykövetségen. Bibó István kiáltványt fogalmaz meg. A szovjetek elfoglalják a BM és a HM épületeit, majd bekerítik a Parlamentet.
november 4. 7 óra 14 perc:
a rádió a vérontás ellen szólítja fel - magyar és orosz nyelven - hallgatóit.
- Elkeseredett harc bontakozik ki a fölényes túlerőben lévő szovjet csapatok és a felkelők és azok mellé állt honvédalakulatok közt:
- a Juta-domb környékét védő, megerősített honvédegység és a XX. kerületi nemzetőrség összpontosított tüzet nyit egy szovjet katonai oszlopra.
- Kertészeti és Szőlészeti Főiskola nemzetőrségét bekerítik a szovjet alakulatok.
- Az ELTE főépületét kiürítik, és a nemzetőrök egy része feladja a küzdelmet, másik része csatlakozik a jogi kar fegyvereseihez, akik november 6-ig ellenállának.
- A Kőbányai úton a honvéd tüzérség megsemmisít 4 harckocsit, a többi elmenekül.
- A csepeli légvédelmi tüzérség kilő egy harckocsit és egy páncélautót. Válasz: nehéztüzérségi tűz a városrészre.
- Egyes csapatok feladják korábbi állásaikat és újakat alakítanak ki. Váltakozó sikerrel folynak a harcok.
- A Royal Szálló védői nagy veszteségeket okoznak a támadó szovjeteknek.
- A Tűzoltó utcai felkelőkhöz két tucat ÁVH sorkatona csatlakozik.
- A Corvin köziek kemény ellenállást tanúsítanak.
- A csepeli Királyerdő honvédei kilőnek egy lőszerszállító konvojt, a robbanásban 135 szovjet katona veszti életét.
- Nickelsburg parancsa ellenére tovább folyik az ellenállás a Baross téren, aki viszont visszavonul a Péterfy Sándor utcai kórházba.

- Kecskemét, Miskolc, Baja, Izsák, Pécs, Szeged, Hódmezővásárhely, Székesfehérvár, Dunapentele, Sárbogárd, Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Debrecen, Eger, Tata, Tatabánya, Salgótarján, Rétság, Kaposvár, Záhony, Szolnok, Szombathely, Veszprém, Keszthely, Pápa, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Lenti elfoglalása a szovjet csapatok által.
Jánoshalma 4 óra 30 perckor Nagy József százados utasítást kap, hogy szervezze meg a laktanya védelmét, mert a szovjetek megtámadták az országot. A katonai tanács ülésén az ellenállásról tárgyalnak. A laktanyaparancsnok Szalai Ferenc lett. Felkészülnek az ellenállásra. 6 óra körül Jánoshalmán hangszórón keresztül mozgósítási felhívást adnak közre. Schmidt főhadnagy tájékoztatta Szobonyát, hogy a község három bejáratánál, a hajósi, a kiskunhalasi és a mélykúti útnál őrséget helyezett el. Tíz páncéltörő ágyút a laktanya körül körkörösen állítottak fel. 5 db-ot pedig a laktanya udvarában menetkészre szereltek fel. Szobonya egyet értett az előkészületekkel.
Megszervezik a sebesültek várható ellátását is. Tábori kórházat állítanak fel, orvosokat, ápolókat hívnak be, termeket ürítenek ki, s kötszereket, gyógyszereket készíetenek elő.
A környező településekre is juttatnak fegyvert, Borotára, Kéleshalmára, Kunfehértóra.
Délután 14 órakor beszélnek a bajai forradalmi bizottsággal, ahonnan arról értesülnek, hogy a bajai honvédség nem áll ellen az orosz csapatoknak és leszereltek. Ezután mind a hadsereg, mind a felfegyverzett polgári személyek leszerelését elrendelik. Csak kb. 45 fős polgárőrség és katonaság marad fegyverben.

Washington - Az amerikai elnök tiltakozik a magyarországi szovjet intervenció ellen.
Közel-Kelet - Izrael elfogadja a harcok beszüntetését, de nem hajlandó visszavonulni az 1949-e fegyverszüneti vonalak mögé.

november 5. hétfő
- A szovjetek őrizetbe veszik Kopácsi Sándor rendőrfőkapitányt, és visszafoglalják a Rádió Bródy Sándor utcai épületét.
- A szovjet tüzérség aknavetőkkel lövi a Vérmező és a Széna tér környékét. Ekrem Kemal felkelői Solymár felé vonulnak vissza.
- A felkelők visszaverik az Üllői úton, a Práter utcában és a Kisfaludy utcában a szovjet erőket, a kétórás tüzérségi támadás ellenére.
- Tűzpárbaj Kőbányán.
- A Zalka Máté téren és a Kőrösi Csoma Sándor úton a felkelők lövegekkel és sorozatvetőkkel több szovjet tankot lőnek ki.
- Csepelen Buri Sándor lövegei és sorozatvetői a tököli repülőteret lövik.
- A Lehel úton és Kispesten a felkelők tartják az állásaikat.
- Az óbudai Schmidt kastély védői több támadást is visszavernek.

november 6. kedd
- A szovjet csapatok koncentrált támadásai felszámolják a Széna téri, a Gellért-hegyi, az óbudai és a Tímár utcai fegyveresek ellenállását.
- Elkeseredett harc az ELTÉ-n, a Corvin közben, a Tűzoltó utcában, a Móricz Zsigmond körtér környékén.
- A Thököly úti fegyveres csoportok érzékeny veszteségeket okoznak a szovjet csapatoknak, majd a Landler Jenő utcába vonulnak vissza.
- Csepelen, a Kikötő utcában a felkelők ágyúval kilőnek egy tankot, a többi visszavonul. Légvédelmi löveggel pedig leszednek egy támadó IL-28-as vadászgépet.

Jánoshalma A nemzetőrség létszáma 8 főre csökken, későb ezeket is leszerelik vagy beépülnek a rendőrség kötelékébe. Kövi Ernő veszi át az irányításukat.

november 7. szerda
november 7. hajnalban
harckocsikon érkezik meg Kádár János és a kormány néhány tagja.
- A Várbeli Országos Levéltárban közel 300 fegyveres húzódik meg.
- A Baross tériek harcot vívnak a Bethlen moziba szorult karhatalmistákkal.
- A csepeliek utcákat robbantanak fel, hogy megakadályozzák a szovjet egységek felvonulását.
- Ádáz harcok zajlanak a Lenin körúton és Pesthidegkúton.

november 8. csütörtök
- A Schmidt kastélynál, Újpesten, Angyalföldön, az Éles-sarok környékén és a Thököly úton a felkelők beszüntetik a fegyveres harcot.
- Pestlőrincen és Csepelen szólnak csak a fegyverek. A csepeliek vasúti szerelvényt használnak barikádként.
- A szovjet tüzérség aknavetőkkel lövi az Imre teret.

november 9. péntek
- Megindul a karhatalom szervezése
- A VII. kerület fegyveresei (Steiner csoport) beszüntetik a további ellenállást.
- A Vajdahunyad utcai fegyveresek újból felveszik a harcot, ezúttal a "pufajkásokkal", vagyis az új karhatalom embereivel.
- A csepeliek rendületlenül kitartanak. 43 felkelő és civil lakos halt meg.

Jánoshalma - Egy szovjet harckocsizászlóalj szállja meg a községet. A tanácsházán dr. Szobonya Zoltán várja a szovjet parancsnokot, s adja át az épületet, aki köszönetet mond a vérmentes lebonyolításért.

november 10. szombat
- Újjáalakul a Magyar Vöröskereszt.
- Kádár és a kormány újabb határozatokat hoznak: eltörlik a gyermekségi adót, 8-15%-os béremelést ígér, és felállítja a statáriális bíróságot a forradalmárok elítélésére.
- A csepeliek makacsul kitartanak. Kilőnek három tankot, 20 felkelő veszti az életét.

november 11. vasárnap
- A csepeliek megtörnek. A pestezsébeti felkelő csoport vezetői Ausztriába menekülnek.
- Titkos tárgyalások a Nagy Imre- csoport sorsáról.
- Kádár elismeri a Kossuth címert, kilátásba helyezi a szovjet csapatok kivonulását, szabadnapot ígér március 15-re. Felszámoltatja az ÁVH-t, a bürökrácia felszámolását, bár burkoltan elítéli a többpártrendszert.

november 23. péntek
- Soldatic tiltakozik a Nagy Imre-csoport elrablása és a szovjet katonák a jugoszláv követekkel való erőszakos fellépés ellen.
november 23. 14 és 15 óra közt
egy órára kihal Budapest: egy ember se jár az utcákon, a forradalom kitörésének hónapfordulóján.

december 4. kedd
- Megvalósul a tervezett tüntetés, több ezer nő vonul virágokkal a Hősök terére, az Ismeretlen Katona sírjához, s kitűzik a forradalom zászlaját. A helyszínre érkezik a három indiai diplomata: Kohsla, Rahman és Menon, majd később gépkocsin Göncz Árpád. A nagyszabású demonstrációt csak nagy nehézségek árán oszlatják fel a szovjet és karhatalmi alakulatok. A tüntetők jelentős része átvonul az amerikai követség elé, amit a karhatalmisták durván feloszlatnak.

Jánoshalma Dr. Szobonya Zoltánt az oroszok 4 napon belül háromszor tartóztatják le, de akkor még elengedik.
1957. február 8-án újra letartóztatják, majd első és másodfokon halálra ítélik. Az ítéletet 1958. szeptember 29-én a kecskeméti börtönben hajtják végre.

Az 1956-os forradalom országos eseményei

aaaaaaaaaaaaiii