Eredeti dokumentumok
a vádirat részletei

Közelkép dr. Szobonya Zoltánról a vérbiróság vádirata alapján


Ítélet 80-81. o.

"Nézeteinek szenvedélyes vallása, s ezek mellett való határozott kiállása, állandó jellegű lelki tartalom… Itt hajthatatlanul vallott elvekkel áll a bírósággal szemben."


Ítélet 53. o

"dr. Szobonya Zoltán első r. vádlott bűnösséget lényegében elismerte a neki tulajdonított kijelentések tekintetében. A nov., 4-i katonai készülődést a honvédség intézte, mikor Melykútról visszatért kész tények elé volt állítva. Elismerte azonban, hogy a történtekhez hozzájárult."

Ítélet 79. o.

"dr. Szobonya Zoltán a legszínesebb egyéniség, jó ékes szólással"

Ítélet 8. o.

"Az, hogy a Jánoshalma községben lefolyt ellenforradalmi megmozdulás más községbeli hasonló eseményekhez viszonyítva lényegesen nagyobb jelentőségre tett szert, egyrészt a tüzérlaktanya, és az ott elhelyezett fegyverek közelsége, másrészt dr. Szobonya Zoltánnak mindenre körültekintő vezetői tevékenysége tette lehetővé."
Igaz, hogy sem emberéletben sem anyagiakban semmiféle kár nem keletkezett, de ha jöttek volna, lőttek volna.

Ítélet 68. Oldal

"Dr. Szobonya Zoltán minden kétségen kívül rendelkezik kiemelkedő vezetői képességekkel, amelynek az események során sok helyzetben bizonyosságát adta, hogy tud céltudatosan, akaratát másokra viszonylag könnyedén átvivő módon szervezni, kihagyásmentes szellemi aktivitásáról, kiváló szónoki előadói képességéről a tárgyaláson is bizonyosságot tett. Mindezt azért kell hangsúlyozni, mert olyan színvonalúan, vezető számára olyan értelmű döntés, mint az ténylegesen történt szükségszerű és magától értetődő dolog, dr. Szobonya Zoltánon kívül más személy az "ellenforradalmi" csoportban nem volt, aki a kérdést ilyen világosan fel tudta volna mutatni.F 30-5495 vizsgálati dosszié
kihallgatási jegyzőkönyv 1957. augusztus 7.


Kérdés: Mit kíván elmondani védelmére?

Felelet: Védelmemre el kívánom mondani:
1. A Nagy Imre kormány elnöksége adott elhatározást ahhoz, hogy bekapcsolódjak. Hogy jó irányba halad, arra Nagy Imrét láttam garanciának, akit az 1953-as programja után komoly és nagy tudású embernek tartottam.
2. Koalíciós pártok alakultak, és ebben láttam megvalósulni az elveimmel összhangban álló polgári demokrácia megvalósítását.
3. Védelmemre mást elmondani nem kívánok

Dr. Szobonya Zoltán beszédeiből részletek, melyek a vádiratból, illetve visszaemlékezésekből maradtak fenn:


1956. október 26. Jánoshalma, és November 1. Mélykút

"Vége van a bukott rendszernek, a zsarnokságnak. Egy szebb világ virradt a magyar népre. Tudtuk, hogy elérkezik az idő, amikor szabadon beszélhetünk. A forradalmi nép magához ragadta a hatalmat, s ezt a szabadságot még az életünk árán is megvédjük, fegyverrel is ha kell. Mindenki teljes erejével harcoljon azért, hogy ezt a forradalmat teljes győzelemre vigyék.
A Nagy Imre kormány elhozta a szabadságot, amiért 12 éven át harcoltunk, ezt végre megkaptuk, de nem engedjük többet elvenni. Ha mindnyájan összefogunk, akkor az igazságot dicsőségre visszük."


1956. október 28. Jánoshalma,
a demokratikus választást követően
"Köszönöm a bizalmat, hétfőtől a tanács hivatalba lép. Vigyázni fogunk a kivivott szabadságra. Ha mindnyáan összefogunk akkor az igazságot dicsőségre visszük. Nyújtsunk egymásnak békejobbot, s ne a bosszú vezessen mindent, mert nagyon kevesen vagyunk magyarok, s minden magyar emberre szükség van.

1956. október 28. Jánoshalma,
az ott állomásozó tüzérlaktanya katonáihoz intézett szavai
:

"Magyar Katonák, Testvéreim!
Az egész magyar nép megmozdult, hogy követeléseit tettekkel igazolva harcoljon ősi jogaiért, a szabadságért. Ez a harc minden igaz magyar harca, igy katonáinkké is. Hiszen népünk fiai vagytok, magyarok vagytok.
Álljatok a nép oldalára, ne lőjetek fegyvertelen honfitársaitokra!"

aaaaaaaaaaaaiii